Wednesday, January 18, 2006

notes in social!!!!!!! don't depend lang on chapter 8, kay naay nadiscuss ni sir nga wa naku gi apil sa akung summary....... :D

i. MGA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA AT AMERIKA

O URI NG REHIYONG EKOLOHIKAL NG AFRICA
o BAYBAY DAGAT
o DISYERTO
- binubuo ng mga sand dunes
- Sahara desert
- Kamelyo - barko ng disyerto
- Pastulan ng mga Bedouin
- Oasis - pook sa disyerto na may tubig
o SAVANNA
o MGA ILOG
- Niger
- Nile
- Zambezi
- Congo

o LUNGSOD - ESTADO NG KANLURANG AFRIKA

o KAHARIAN NG KUSH

- Naitatag 450 BC
- Sinakop ang Egypt noong 750 BCE
- Binawi muli ng mga Egyptians noong 630 BCE
- Nakaugat ang pamaalaan at samahang panlipunan sa ugnayang pampamilya
- Kabilang ang tao sa isang angkan
- Griot - tagapag-ingat ng mga dokumento, historyador at tagapayo

o SINAUNANG KAHARIAN NG GHANA (400 - 1235)
- Pangunahing hanapuhay ang pangangalakal at pagsasaka
- Sinalakay ito ng mga almoravid noong 11 century


o KAHARIANG MALI (1245-1466)
- Lalawigan lang ng Ghana at Mali
- sumikat sa pamahalaan ni Sundiata
- mansa - hari ng mga Mali
- Mansa Musa - sikat na hari
- Guinea - salitang Mali
- Timbuktu - sentro ng kultura sa Mali

o KAHARIANG SONGHAI (1468-1590)
- Sinalakay ni Sunni Ali ang Timbuktu
- Askia - pumalit ni Sunni Ali sa pagkamatay nito

o LUNGSOD ESTADO NG SILANGANG APRIKA

o KAHARIAN NG KANEM BORNU
- 800 CE
- Haring Saif - unang hari ng Kanem Bornu
- Lumakas sa apmahalaan ni Haring Idris Alooma

o ESTADO NG MGA HAUSA
- Sinalakay ito ni Uthman dan Fodio

o PAGDATING NG MGA EUROPEO
- Oba - hari ng mga Benin

o KALAKALANG NG MGA ALIPIN

- Plantasyon ngmga tubo sa Kanlurang Indies

o KAHARIAN NG MGA ASANTE
- Oser tutu at Okomfo akokye - pinag-isa ang mga Asante
- Sinakop ng mga Ingles

o KABIHASNANG KLASIKAL SA AMERIKA

o SOUTH AMERICA

o INCA
- aqueduct - daanang tubig
- terraces
- sundial
- "children of the sun"
- manco capac - city of the sun
- may political socialist philosophy
- sinlakay ni Francisco Pizarro
- Bartolome de las Casas - sundalong Español na nagging paring Dominican
o MAYAN
- kasalukuyang Guatemala at Honduras
- pok-ta-pok - isang uri ng basketbol

o AZTEC
- gumagamit sila ng obsidian
- chinimpas - patanimang nakalutang sa sapa o lawa
- tenochtitlan - lungsod ng maxic sa kasalukuyan
- quetzcoatl - diyos ng mga Aztec

o NORTH AMERICA

o AMERICAN INDIANS
- Avocado, chocolate, tomato, chili - mga salitang ingles na galing sa salitang Indian
- Toboggan, canoe - imbensyong Indian
- Quinine at cocaine - medisinang Indian
- Unang nakatuklas sa katangian ng goma
- Unang gumamit ng adobe
- Nakaimbento sa larong lacrosse
- Unang nagtanim ng mais, patatas, kamatis, kalabasa, abokado
- Strawberry, vanilla, tapioca, maple sugar at chicle - introduced foods
- Chicle - ginagamit sa paggawa ng chewing gum

o ESKIMO
- Arctic, Alaska ,Siberia at Greenland

o NORTH PACIFIC INDIANS
- Totem pole - kahoy na may inukit na pigura ng hayop
- Taong Beaver - mga pamilya na may totem
- Nahahati sa maharlika, pangaraniwan at mga alipin
- Potlatch - pagdiriwang ng isang natatanging karanasan ng mga anak
- Liga ng mga Iroquois - limang nasyon: Seneca, Onondaga, cuyuga, oneida, Mohawk

o PUEBLO INDIANS
- Naninirahan sa rio grande
- Yari s aadobe ang kanilang bahay
- Hopi at Zuni - pangkat ng mga pueblo Indian

o PACIFIC ISLANDS

o MELANESIA
- "black island"
- fiji, papua new guinea, Caledonia, Norfolk islands, Solomon islands, Vanuatu
- pidgin English- pinagaan na wika; lingua franca ng mga tao
- Papuan - tawag sa karamihan ng mga tao
- Reed pipe at tambol

o POLYNESIA
- "maraming pulo"
- hawai, easter island, American samoa, new Zealand, cook islands, midway island, Kiribati
- lumalagay sila ng mga tattoo sa kanilang katawan
- nagging kolonya ng Britain ang fiji, Solomon, gilbert, elice, tonga at papua
- napasailalim ng US ang Hawaii, guam, American samoa
- napasailalim ng germany ang n.e. new guinea, western samoa, marianas, Carolinas at marshall
- Hawaii - natuklasan ni Kapitan James Cook, Jan. 1778
o MICRONESIA
- mahuhusay na mandaragat
- Carolinas, wake islands, marshall, gilbert, Nauru, marianas, guam at palauii. UNANG UGNAYAN NG NG SILANGAN AT KANLURAN

o PAGSILANG NG ISLAM
o Muhammad Ali
- most high priest
- napangasawa si Khadijah
- nakatanggap ng rebelasyon kay San Gabriel
- hegira - paglalakbay galling sa Medina patungo sa Mecca (1017.52 km)
- caliph
- 632 - naging muslim ang buong Arabia

o limang haligi ng islam
- shahadah
- salat
- zakat
- sawm
- Hadj

o PAGLAGANAP NG ISLAM
o ABU BAKR
- Caliph, Defender of the Faith
o Charles martel - pinigil ang mga sundalong muslim sa Tours, France, 732
o Infidel - nonbelievers
o Jihad - holy war
o Naniniwala sila na lahat ng mga namatay sa jihad ay may lugar sa paraiso

o PAMANA NG ISLAM SA KABIHASNAN

o Industriya at kalakalan
- Grafting
- Bazaar
- Brocade, porcelain, tapestry, tanso, pampalasa

o Matematika
- Zero
- Geometry
- Trigonometry
- Algebra
- Sextant
- Gnomon
- Azimuth
- Azimath
- Nadir

o Agham
- Nitric acid
- Sulfuric acid
- Distilasyon
- Kalsinasyon
- Filtration
- Pedulum
- Specific gravity
- Sumulat ng mga aklat sa mga sakit sa mata, bulutong, tigdas, scarlet
- Canon of Medicine - Ibn sena

o Panitikan at Sining
- 1000 arabian nights
- sinbad
- alibaba
- rubaiyat - omar khayyam

o IMPERYONG MONGOL
- Yurts - Felt tent (tolda)
- Nag-aalaga ng mga kamelyo, kambing, tupa at buriko (pony)

o Genghis khan
- Temujin - man of iron
- Hinati ang imperyo sa pagkamatay niya:
- Dakilang khan - ogodei
- Chagbadai - chaghatai
- Persia - hulagu
- Kipsak - batu

o Epekto sa paglaganap ng Imperyong Mongol
- Dakilang Aklat ng Yasas - pinagsamang kaugalian at mga pagbabago ng emperador
- Bawal maghagis ng lanseta sa apoy
- Paggamit ng kabayo sa huko
- Mongke Koko Tengri - diyos ng mga Mongol; Eternal Blue Sky
- Dome, minaret, mosaic, glazed tile

iii. PAG-USBONG NG EUROPE

o PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMANO

o KAKULANGAN NG MGA TAPAT AT MAY KAKAYAHANG PINUNO
- Romulus Agustus - huling emperador ng imperyo sa silangan
- Marahas o mahina ang uri ng pamumuno ng mga sumunod na hari
- Praetorian Guard - guards of the empire

o PAGLUBHA NG KRISIS PANGKABUHAYAN
- Bubonic plague
- Lumiit ang populasyon, kayat lumiit ang buwis

o PAGHINA NG HUKBONG ROMANO
- Bibigyang layaw ang mga sundalo
- Ang mga hukbong romano ay nagkaroon ng interes sa mga nagaganap sa kaharian higit pa sa pagbabantay sa kaharian

o PAGKAWALA NG KATUTURAN NG PAGKAMAMAMAYANG ROMANO
- Pagtaas ng buwis

o PAGBABA NG MORALIDAD NG MGA ROMANO
- Maraming lasing
- Maraming naglilimos

o PAGSALAKAY NG MGA BARABARO
- Ostrogoths, Visigoths, Vandals

o HOLY ROMAN EMPIRE
- Pepin the Short - unang hari ng France
- Charles the great - Charlemagne
- Louis the Religious - humalili sa pagkamatay ni Charlemagne
- France - charles the bald
- Germany - louis the german
- Italy - lothair

O ANG MGA KAPAPAHAN

o Salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan
- Pagbagsak ng imperyong romano
- Matatag at mabisang organisasyon ng simbahan
- Uri ng pamumuno sa simbahan

o Mga papa
o Constantine the great
- Pinagbuklud buklod niya ang lahat ng mga Kristiyano sa buong imperyo ng Rome
- Pinalakas ang kapapahan sa pamamagitan ng Konseho ng Constantinople

o Papa Leo the Great
- Binigyan-diin ang Petrine Doctrine, na nagsasabing ang Obispo ng rome, bilang tagapagmana ni san pedro ang tunay na pinuno ng Kristiyanismo

o Papa Gregory I
- He converted the Germanic tribes to Christianity
- He converted England, Ireland, Scotland and Germany to Christianity

o Papa Gregory VII
- Naganap ang labanan ng kapangyarihan secular at eklesyastikal

o Pamumuno ng monghe
- Ang pagtatrabaho ay pagdarasal

o ANG MGA KRUSADA
- Ang layunin ng krusada ay para ambawi ang Holy Sepulchre galing sa mga Turkong Muslim
- Papa Urban II

ANG MGA NAGTAGUMPAY NA KRUSADA

o Unang Krusada (1096 - 1099)
o 6th Crusade (1228 - 1229)

ANG MGA NATALO NA KRUSADA

o Ikalawang Krusada
- (1147 - 1149)
- natalo sila nakipagtulungan ang mga hukbong pranses at Aleman sa dalawang pinuno

o Ikatlong Krusada
- Nabagsak ang Jerusalem sa kamay ni Saladin
- Nakipag sundo sina Richard I at Saladin na pahintulutan ang mga pilgrim na Kristiyano na malayang makapasok sa Jerusalem

o Ikaapat na Krusada
- (1202 - 1204)
- Papa Innocent III

o Children's Crusade
- (1212)
- pinakamatrahedyang krusada

o ikalimang Krusada
- (1217 - 1221)

o ikapitong Krusada
- (1248 - 1254)
- nabihag ng mga muslim si Louis IX

o Ikawalong Krusada
- (1270)
- namatay si Louis IX at ang kanyang mga hukbo dahil sa isang peste na dumapo

o INSTITUSYON NG PIYUDALISMO

o LIPUNAN SA PANAHONG PIYUDALISMO
- Pari
- Kabalyero
- Serf
o PAMAHALAAN NG MGA PANGINOON AT BASALYO

o Kapangyarihan at tungkulin ng panginoon
- Gumawa ng batas
- Magtatag ng sariling hukbo
- Gumawa ng salapi

o Kabalyero
- Chivalry - kodigo ng mga kabalyero
- Katapangan, kahinahunan, pagiging marangal at maginoo, lalo na sa kaibigan

o SISTEMANG MANORYAL
- Pangkabuhayan ng mga tao sa ilalim ng piyudalismo

o Manggagawa
- Freemen nagmamay-ari ng mga maliit na pirasong lupa at mga serf na nakatali sa lupain ng panginoon
o Maharlika
- Panginoon ng lupa, mga Obispo at abbot

o Ang manor
- Sakahan
- Pastol
-


O PAG - USBONG NG MGA BAYAN AT LUNGSOD
- itinatag ang imperyong Byzantine
- nanaig ang impluwensya ng simbahan
- nangailangan ng mga sentro ng kalakalan, kultura, relihyon at gawaing pampulitika
- Sumulpot ang mga guild
- pinabilis ng barko ang paglalakbay
- naging madalas ang pagbiyahe ng mga sasakyang-dagat na may dalang kalakal

O ANG SISTEMANG GUILD
- samahan ng mga mangangalakal o artisano
- pangunahing tungkulin ay ang panatilihin ang kanilang monopolyo sa pagbibili ng isa oiba pang produkto

O SAMAHAN NG MGA ARTISANO
- Guild para sa mga artisano

O BENEFITS OF THE GUILD
- Pinalagaan ang uri ng produkto at iniiwasan ang kompetisyon
- Pinangangalagaan ng dalawang samahan ang buhay panlipunan ng kasapi
- Itinatakda ang mga alituntuning may kaugnayan sa pangkabuhayan, sahod, oras ng paggawa at dami ng manggagawa na pinangangalagaan sa samahan
- Sagisag ng lakas-pampulitika ang dalawang samahan


O HANSEATIC LEAGUE
- binubuo ng mg alungsod ng hilagang europe
- 13 century, lubeck, germany
- laynin ay mapangangalagaan ang kapakanan ng mga kasamahan mangangalakal ng hilagang Europe at rehiyong Baltic

O SIMULA NG MONEYED ECONOMY
- sagana sa Mexico at Peru
- augustales - pera ng imperyong Romano
- rine - Florentine
- groat at ducat - Venetia

O PAGINA NG PIYUDALISMO
- maraming alipin ay nalaya

O PAGBABAGO NG KATAYUAN NG MAHARLIKA
- Marami sa lupa ng mga maharlika ay ibinenta habang lumaban sila sa krusada
- Nagkaroon ng maraming utang ang iba

O PUWERSA NG MANGAGNALAKAL
- nagbigay daan ang sistemang piyudal sa pamahalaan na nasa kamay ng isang makapangayarihang hari

O MAHALAGANG PAMANA NG BAYAN AT LUNGSOD MEDIEVAL
- nagbunsaod ang kalakalang pandaigdig
- ang mga bayan at lungsod aynaging sentro ng kultura
- ang mga bayan ang naging saligan ng kalayaang pampulitika
- nagbigay daan sa kilusang renaissanceiv. PAGLAKAS NG EUROPE

o Paglakas ng mga bourgeoisie
- 85Bagong uri ng lipunan na bagaman may salapi, hindi kabilang sa mga lipi ng maharlika at kaparian
- Sa kanila nagmula ang mga nobelista at manunulat

o Pagsilang ng merkantilismo
- Sistemang pangkabuhayan na nagbibigay diin s aakumulasyon ngginto at pilak, apgtatag ng kolonya at regulasyon ng kalakalang panlabas
- British East India Company
- Dutch East Indies
- French East India Company
- Navigation acts - nalilimitahan ang pagbibili ng asukal at tabako sa England lamang

o Pagbibili ng mga alipin
- ginamit ng mga portuges ang taga-Indies bilang tagagawa sa kanilang taniman
- 1861-1865 civil war

o PAGTATAG NG NATIONAL MONARCHY
- kahariang Aleman - natatag pagkatapos sa pagbagsak ng Rome
- kasunduan ng Verdun

o mga salik na nagpalakas sa kapangyarihan ng mga maharlika
- maraming mga maharlikang sumama sa mga krysada ang hindi na nakabalik
- pagsibol ng mga bayan at lungsod
- Philip II - Philip Augustus - pinag-isa niya ang france

o Mga bagong estado Europe
- slav, polish, Czech, Slovak, Ukrainian, ruso, Serbian, Croatian, bulgar
- peter and Catherine the great - itinatag ang Russia

o pagtatatag ng kaharian sa England
- pinagsamasama ni haring Alfred ng wessex
- pinagkaisa ni William the Conqueror
- domesday book - census noon

o pagtatag ng monarkiya sa France
- Louis VI
- Louis VII
- Louis IX
- Parliament of Paris

o RENNAISANCE
- muling pagkamulat sa kulturang klasikal ng Greece at Rome
- nagbibigay diin sa kahalagahan at kakayahan ng tao

1. dapat maging Malaya ang tao sa paglinang ng kanyang mga kakayahan at kagustuhan
2. dapat hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan

o salik sa pagisbol ng renaissance sa Italy
- matatagpuan ang Italy sa pagitan ng kanlurang asya at kanlurang Europe
- nagmula ang Italy sa kadakilaan ng sinaunang Rome
- pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong mahusay sa sining at masigasig sapag-aaral

o bunga ng renaissance
- pinagyaman ang kabihasnan ng daigdig
- kahanga-hangang likha sa sining at panitikan
- nagbigay daan ito sa Rebolusyong Intelektwal
- nag-ambag ng malawak na kaalamn tunkol sa daigdig: Christopher Columbus, Vasco de Gama, Ferdinand Magellan
- pagsulong at pagkabuklod ng mga bansa
- repormasyon - rebolusyong protestante

o humanismo
- pagpapahalaga sa kahalagahan ng buhay ng tao
- nagnanasang gisingin aat bigyang-halaga ang kulturang klasikal ng mga griyego at romano

o humanismo
- Rudolf Agricola - nagpalaganap ng humanismo sa labas ng Italy
- Thomas more - nagpakilala ng mga unibersidad sa ethopia; sumulat ng euthopia
- Francesco petrarch - isinulat ang songbook; ama ng humanismo
- Giovanni boccacio - may akda ng decameron
- Niccolo Machiavelli - may akda ng The Prince - ipinayo na dapat gumamit ng katusuhan, kalupitan at palinlingan ng mga punino para magtamo ng kapangyarihan; prinsipe ng humanismo
- desiderius Erasmus - may akda ng In Praise of Folly - mga hindi mabuting gawi ng mga pari at karaniwang tao
- baldassare castiglione - may akda ng The Courtier
- Johannes Gutenburg - nakaimbento ng movable press na nagpadali sa paglilimbag ng mga aklat
- Leonardo da Vinci - kilala bilang pintor
- Michaelangelo buonarotti - dakilang pintor at iskulor ng Sistine chapel sa Vatican
- Raphael santi - ganap na pintor
- Titian - the crowning of thorns at tribute money
- Miguel de servants - pinakatanyag na manunulat na español; may akda ng Don Qioxote de la Mancha
- William Shakespeare - makata ng mga makata
- Nicolas Copernicus - ang araw ang ay nasa gitna ng sansinukob
- Johannes kepler - ang ga planeta ay umiinog sa araw
- Galileo galilei - nakaimbento ng teleskopyo
- Sir Isaac Newton - law of gravity
- Andreas vesalius - nagpasimula ng atanomiya sa kanyang seven structures of the human body
- William Harvey - nakatuklas sa sirkulasyon ng dugo

o BAHAGING GINAMPANAN NG SIMBAHANG KATOLIKO SA PAGLAKAS NG EUROPE

o Pagkilala ng mga barbaro sa kritiyanismo
- Haring clovis - franks
- St. Augustine - England
- St. Patrick - Ireland
- St. Boniface - germany

o REFORMATION
- namumulaklak ang kaisipan ng mga tao
- pinaglinlangan ang doktrinang infallibility ng papa
- pagbili sa indulhensya at simony sa pinakamataas na kagawad

o pagtiwalag ni martin Luther sa Rome
- (1483 - 1546)
- aleman
- nanguna sa repormasyong protestante
- mabubuhay ang karapatdapat sa kanyang pananalig
- 95 theses - tumutuligsa sa mga idulhensya
- Andrew Karlstadt - ipinagtanggol si Luther
- John Eck - tumulong kay karlstadt
- ulrich zwingli - paring katoliko na nanguna sa pagtuligsa sa Rome noong 1523
- institute of the Christian religion - katipunan ng mga paniniwala ng gma protestante
-
o REPORMASYONG KATOLIKO
- pagbabawal sa mga pari na mag-asawa
- pag-aalis ng simony (money exchange for pardon) pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap

o mga dakilang nagawa ng mga misyonero
- st. francis Xavier - apostle of the indies

o konseho ng Trent
- pagkilala sa papa bilang hindi mapag-aalinlangang pinuno ng simbahang katoliko
- pagapapwalang-saysay sa paniniwala ng gma protestante na ang bibliya ang tanging patnubay sa kaligtasan ng tao
- muling pagpapatingkad sa kahalagahan ng misa, ng pitong sacramento, pagbibigay galang sa mga santo at iba pang mga doktrina ng mga katoliko
- pagpapataas ng pamanatayan ng ugali at kilos ng mga tauhan ng simbahan
- pagpapalabas ng papa ng index, isang tala ng mga aklat na ipinagbawal basahin ng mga katoliko

o Inquisition
- Batik sa kasaysayan
- Sinugpo ang mga palagay na salungat sa mga tuntunin ng mga baying katoliko

o samahan ng mga Jesuits
- Society of Jesus - st. Ignatius de Loyola

o Epekto ng repormasyon
- pagsilang ng nasyonalismo
- naglaho ang lubusang pananalig sa simbahan
- nagkaron ng kalayaan sa pananampalataya
- lumaganap at naging tatak ng tao sa makabagong panaho ang apgaalinlangan sa mga doktrina ng simbahan
- lumbas ang istilon baroque
- Peter Reubens, Rembrandt, van rijn, Lorenzo bernini

32 Comments:

Blogger glorianetinaliga said...

ui buti n lng my pinost kng gnito .... nktulong sa asynmnt ko...ty...

3:24 AM  
Blogger guess_wh020@yahoo.com said...

hey.....
kht na base on araling panlipunan III kasaysayan ng daigdig book 2ng gwa mo mganda ha....keep up the good work.good luck!!!!!!!!!!


,joseph tan

6:31 AM  
Blogger raphael said...

good men

8:36 AM  
Blogger mea kates said...

hi!! thnx nga pla dito sa ipinost mo!! it so helped me alot!! thnx!!
-kates-

6:02 AM  
Blogger janedy M. said...

ano vah yan!!! nvitin pha!!! wala foh bah second PART hehejejejejeje THANKs n rin foh!!!

6:26 AM  
Blogger itachisasuke_sharingan@yahoo.com said...

thnx 4 dis post..
it helped me alot in m assignment..

hehe.. bitin nga p0h..
pede tuloy m p0..
geee thnx..

---------------LORELYN ALEDO

8:09 AM  
Blogger secret admirer^_^ said...

Thanks po naka2long po kayu ng marami!!!^_^!!baka pede namn po yung summary nyan saka english po pede ba english yung summary kac po proyekto po namn eh!!term paper po namn i2!!Thanks po

2:15 AM  
Blogger barb michelen said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

3:19 AM  
Blogger michiko said...

HaY!!!!!!!BAT ba nkakabgot kpag social na.........ung teacher nmin kci terror

6:15 AM  
Blogger jOycE..(kAt)+♦♦↓ said...

hAy k2tmD nA sUbjEct aNg aP nOh..bUti ng2wA ñO p yN..

9:55 PM  
Blogger Jayson said...

Hi i'm jayson of caloocan.

paki dugtungan naman po ung world history nakakabitin kc.
thnx d2 nakatulong sa homework ko

thnx!.

2:51 PM  
Blogger Jayson said...

Hi i'm jayson of caloocan.

paki tuloy nyo naman po ung sa world history nakakabitin!

thnx!

2:52 PM  
Blogger marlo said...

thnks nakakatulong ung ginawa mu pero bitin pede pkidugtungan n kc may project aqoh eh thnks ulit!!!

5:21 PM  
Blogger daekhydog20 said...

oy tnx may asyment na ko

5:42 PM  
Blogger ritchie said...

nakatulong talaga to GOD BLESS YOU.........salamat ha

5:00 AM  
Blogger sanny said...

nakakabitin talaga ba't kulang ng tolt,olmec,teotihuacan,zapotec,mixtec,chibca/muesca,MOCHIEN/MOCHIE,CHIMU,CHAVIN,AT TIAHUANACO.ANG HIRAP TALAGA NA SUBJECT YUNG A.P NOH!!! PWEDNG DUGTUGAN MO!!!!!!!!!!PLZ....

4:20 AM  
Blogger kevanks0 said...

hehehe tnx tol^^
kac nawala book ko wla ako report hngang nakita ko to hehehe^^
sakto ito yung report ko

gawa ka rin sana ng blog kung san makikita yung book hhehehehe^^

4:47 AM  
Blogger kevanks0 said...

This comment has been removed by the author.

4:48 AM  
Blogger kevanks0 said...

This comment has been removed by the author.

4:48 AM  
Blogger kevanks0 said...

oo tol kulang din pla
outline kac,, d nka sulat ung ambag tapos kultura nila kikistungan ulit ako ni sir bukas T_T huhuhuhu

babayadan ko pa ung nwala ko na book T_T

5:00 AM  
Blogger px said...

thanks sa pinost ha,
nANG dahil sau may naireport ako....
sana tuloy mo lang yan..
sana pati ung kab 12 and 18 gawin mo rin
thakzzzzzz.......ng marami

8:46 PM  
Blogger QWERTEYM said...

TY

9:47 AM  
Blogger QWERTEYM said...

KAYAT

9:48 AM  
Blogger QWERTEYM said...

SEX

9:48 AM  
Blogger QWERTEYM said...

TY

9:49 AM  
Blogger QWERTEYM said...

TY

9:49 AM  
Blogger JENCO said...

Hi. Makakatulong ito sa pag-aaral ng mga kabataan. Dagdagan mo pa ito. Masarap mag-aral ng A.P (history) dahil dito ay namumulat tayo kung ano ang mayroon sa nakaraan, nalalaman natin ang mga pangyayari. Mga modelong tao sa bawat panahon at mga kanilang naitulong sa kanila o iba pang bansa.

Ako si JENCO SALVADOR, isang mabuting mag-aaral. hehe
(09125239212) no.ko. txt me n lng
(Reminder: BOY AKO HA)

1:34 PM  
Blogger JENCO said...

Hi. Makakatulong ito sa pag-aaral ng mga kabataan. Dagdagan mo pa ito. Masarap mag-aral ng A.P (history) dahil dito ay namumulat tayo kung ano ang mayroon sa nakaraan, nalalaman natin ang mga pangyayari. Mga modelong tao sa bawat panahon at mga kanilang naitulong sa kanila o iba pang bansa.

Ako si JENCO SALVADOR, isang mabuting mag-aaral. hehe
(09125239212) no.ko. txt me n lng
(Reminder: BOY AKO HA)

1:34 PM  
Blogger JENCO said...

Hi. Makakatulong ito sa pag-aaral ng mga kabataan. Dagdagan mo pa ito. Masarap mag-aral ng A.P (history) dahil dito ay namumulat tayo kung ano ang mayroon sa nakaraan, nalalaman natin ang mga pangyayari. Mga modelong tao sa bawat panahon at mga kanilang naitulong sa kanila o iba pang bansa.

Ako si JENCO SALVADOR, isang mabuting mag-aaral. hehe
(09125239212) no.ko. txt me n lng
(Reminder: BOY AKO HA)

1:35 PM  
Blogger veenazel_08 said...

hmmmm....
tnx po dito!
it helped a lot...
tnx!
keep up d' good work!

GOD BLESS!!!

12:42 AM  
Blogger karyl said...

heY!tnx..
i got my report for tomorrow when i opened it..it can help me a lot..:-)

4:14 AM  
Blogger xXvincent_artXx said...

..salamt pal..
buti nlng ipinost mo ito..

9:49 PM  

Post a Comment

<< Home